Przepowiadanie wyników gier losowych
Nowy serwis SMS
Regulamin płatności
Nowy serwis SMS

Aby otrzymać przepowiednie wyników losowania 6 liczb z 49 wyślij pod numer 74068 SMS o treści:

"at.wyniki.1"
 - liczby występującej najczęściej

"at.wyniki.2"
 - liczby występującej narzadziej

"at.wyniki.3"
 - liczby wygenerowane losowo

Koszt SMS wynosi 4,92PLN z VAT.

Przekonaj się - to działa!Regulamin Usługi Przepowiadania Wyników Gier Losowych

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi otrzymywania przepowiedni wyników gier losowych 6 liczb z 49 za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).
1.2 Usługa oferowana jest na terenie Polski i dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.
1.2 Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
1.3 Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
1.4 Usługa organizowana jest przez numerics@wp.pl (zwanego dalej „Organizatorem”).
1.5 Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay. Rregulamin Usługi Premium SMS dostępny jest na stronie http://www.numerics.pl/regulaminFormularz reklamacji dostępny jest na stroni http://www.dotpay.pl/reklamacje.


§2 Korzystanie z Usługi

2.1 Użytkownik, który chce uzyskać przepowiednię ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na wskazany numer o treści "ap.wynik".
2.2 W odpowiedzi na wysłany SMS Użytkownik otrzymuje sześć liczb naturalnych z zakresu od 1 do 49.
2.3 Liczby dobrane metodą losową zostały wygenerowane przez algorytm komputerowy.
2.4 Liczby dobrane metodą historyczną to liczby najrzadziej lub najczęściej występujące w historii najstarszej gry losowej typu 6 z 49 w Polsce.
2.5 W ramach usługi Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych.
2.6 Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
2.7 Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
2.8 Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje ani za skutecznosc zastosowania podanych wynikow.

§3 Postanowienia końcowe

3.2 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
- korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
- szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
- problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej. 
Nowy serwis SMS
Regulamin płatności